Ви є тут

Економіка підприємства

Економіка і фінанси підприємства


Метошоп, І. М. Економіка і фінанси підприємства : практикум / І. М. Метошоп, Н. І. Ящеріцина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 152 с.

Практикум містить практичні задачі, тестові та контрольні завдання для самостійної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Економіка і фінанси підприємства”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 - “Менеджмент”.

Економіка підприємства


Федорович, І. В. Економіка підприємства : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 82 с.

Методичні вказівки для вивчення загальних економічних засад діяльності підприємства містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях, методичні рекомендації щодо вивчення змістовних модулів дисципліни, завдання та перелік питань для аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Економіка підприємства». Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Дипломний проект


Галюк, І. Б. Дипломний проект : метод. вказівки. Економічна частина / І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 16 с.

Методичні вказівки містять методичні рекомендації для виконання економічної частини до магістерських робіт та дипломних проектів для студентів спеціальності 7.05030403, 8.05030403 «Обладнання нафтових і газових промислів».

Економіка підприємства


Економіка підприємства : метод. вказівки / М. Д. Федишин, Н. М. Федишин, Н. Й. Павлусевич, Л. В. Ігнат'єва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 78 с.

Методичні вказівки містять методичні вказівки для проведення практичних занять та питання для обговорення з дисципліни «Економіка підприємства». Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, «Економіка підприємства». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – «Облік і аудит».

Виробнича практика


Войтків, Л. С. Виробнича практика : методичні вказівки / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до написання звіту з виробничої практики, порядку збору вихідної інформації, огляду літературних джерел. Для студентів очної, заочної форми навчання спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” (кваліфікаційний рівень – магістр).

Переддипломна практика


Войтків, Л. С. Переддипломна практика : методичні вказівки / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 37 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до написання звіту з переддипломної практики, порядку збору вихідної інформації, огляду літературних джерел. Для студентів очної, заочної форм навчання спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” (кваліфікаційний рівень – магістр).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved