Ви є тут

Економіка соціально-культурної сфери

Словник з економіки інформаційної діяльності


Андрусів, У. Я. Словник з економіки інформаційної діяльності / У. Я. Андрусів, І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 69 с.

Словник з економіки інформаційної діяльності призначений для використання студентами очної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.020105 - „Документознавство та інформаційна діяльність”. Складений відповідно до програми з навчальної дисципліни „Економіка інформаційної діяльності”, яка включена до навчального плану підготовки бакалаврів.

Економіка інформаційної діяльності


Галюк, І. Б. Економіка інформаційної діяльності : методичні вказівки для студентів стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання / І. Б. Галюк, Л. С. Тараєвська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Дані методичні вказівки призначені для використання студентами стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки - „Культура”. Методичні вказівки складені відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни „Економіка інформаційної діяльності”, яку включено до навчального плану підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності.

Економіка інформаційної діяльності


Галюк, І. Б. Економіка інформаційної діяльності : метод. вказівки / І. Б. Галюк, А. РевтюкЄ. - Івано-Франківськ : Факел, 2006. - 25 с.

Дані методичні вказівки призначені для використання студентами заочної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки - „Культура”. Методичні вказівки складені відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни „Економіка інформаційної діяльності”, яку включено до навчального плану підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності.

Економіка інформаційної діяльності


Галюк, І. Б. Економіка інформаційної діяльності : метод. вказівки / І. Б. Галюк, Л. С. Тараєвська. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 51 с.

Дані методичні вказівки призначені для використання студентами стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки - „Культура”. Методичні вказівки складені відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни „Економіка інформаційної діяльності”, яку включено до навчального плану підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності.

Інформаційний менеджмент


Мельник, В. Д. Інформаційний менеджмент : конспект лекцій / В. Д. Мельник, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 88 с.

Конспект лекцій призначений для ознайомлення студентів з теорією і практикою інформаційного менеджменту, з особливостями його функціонування, з організацією процесів використання та застосування складових інформаційного менеджменту на практиці.

Інформаційний менеджмент


Мельник, В. Д. Інформаційний менеджмент / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 88 с.

Важливим та невід’ємним елементом світового соціально-економічного розвитку у сучасних умовах стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі та опрацюванні інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved