Ви є тут

Економіка підприємства

Логістика


Полянська, А. С. Логістика : конспект лекцій / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 186 с.

Конспект лекцій побудовано так, що основний акцент робиться на тому, щоб скерувати студента на самостійний процес вивчення даної дисципліни. Даний конспект складається із розділів, які конкретизують теми. У кожній темі вказується мета заняття та завдання, які ставить перед студентами викладач для того, щоб студент зрозумів суть вивчення даної теми, її роль у вивченні цілого курсу, а також отримані знання міг використати для вирішення практичних завдань.

Економіка і організація виробництва


Воробйов, І. В. Економіка і організація виробництва / І. В. Воробйов, В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 53 с.

У курсі "Економіка і організація виробництва" вивчаються питання економіки та організації виробничої діяльності. Значна увага приділена основам організації виробництва та ринковим особливостям організаційної та планової діяльності зі створення й освоєння конкурентоспроможної продукції, поточного функціонування виробничої системи підприємства для задоволення сучасного попиту й отримання прибутку.

Організація діяльності (галузева)


Овецька, О. В. Організація діяльності (галузева) : курсове проектування / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 36 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Організація діяльності". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Менеджмент організацій". Може бути використане студентами денної та заочної форми навчання.

Словник з маркетингу


Словник з маркетингу / А. О. Устенко, Л. С. Тараєвська, О. Ю. Парайко, О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 98 с.

Маркетинговий словник призначений для використання студентами всіх форм навчання напрямку підготовки - „Менеджмент організацій”, складений відповідно до програми з нормативних навчальних дисциплін „Маркетинг”, „Маркетинг у галузі”, які включені до навчального плану підготовки спеціалістів з менеджменту.

Дипломне проектування для студентів спеціальності "Технологія машинобудування"


Артем'єв, В. В. Дипломне проектування для студентів спеціальності "Технологія машинобудування" : метод. вказівки. / В. В. Артем'єв, П. І. Дикий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 36 с.

Методичні вказівки по виконанню організаційно-економічної частини дипломних проектів технічного напрямку з спеціальності «Технологія машинобудування» складаються з двох частин: а)питання організаційно-економічного напрямку дипломного проекту; б)економічне обгрунтування прийняття управлінських рішень, направлених на удосконалення старих та проектування нових технологічних процесів.

Планування діяльності підприємства


Федишин, М. Д. Планування діяльності підприємства : метод. вказівки / М. Д. Федишин, О. І. Лесюк, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 45 с.

У методичних вказівках рекомендується тематика курсових проектів, їх зміст, список рекомендованої літератури, вимоги щодо оформлення проектів. Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів з метою надати допомогу при виборі теми курсового проекту та набуття навичок у вирішенні практичних завдань в галузі економіки підприємства.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved