Ви є тут

Економіка праці

Чинники успішного працевлаштування за фахом


Зелінська, Г. О. Чинники успішного працевлаштування за фахом : методичні вказівки до вивчення дисц. для магістрів усіх форм навчання спеціальності "Економіка "за ОПП "Економіка довкілля та природних ресурсів" / Г. О. Зелінська, Т. Б. Яськевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 104 c.

Методичні вказівки охоплюють 4 теми з курсу "Чинники успішного працевлаштування за фахом", розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Чинники успішного працевлаштування за фахом", включають програму курсу, завдання для написання контрольної роботи, практичні та творчі завдання, тести та перелік питань для самоконтролю і складання заліку.

Чинники успішного працевлаштування за фахом


Зелінська, Г. О. Чинники успішного працевлаштування за фахом : метод. вказ. до вивчення дисц. та контр. роботи для магістрів усіх форм навчання спеціальності "Економіка" спеціалізації "Економіка довкілля та природних ресурсів" / Г. О. Зелінська, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 90 с.

Методичні вказівки охоплюють 4 теми з курсу "Чинники успішного працевлаштування за фахом", розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Чинники успішного працевлаштування за фахом", включають програму курсу, завдання для написання контрольної роботи та перелік питань для самоконтролю. Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності "Економіка", спеціалізації " Економіка довкілля та природних ресурсів " заочної форми навчання.

Чинники успішного працевлаштування за фахом


Зелінська, Г. О. Чинники успішного працевлаштування за фахом : метод. вказ. до вивчення дисц. та контр. роботи для магістрів усіх форм навчання спеціальності "Економіка" спеціалізації "Економіка довкілля та природних ресурсів" / Г. О. Зелінська, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 90 с.

Методичні вказівки охоплюють 4 теми з курсу "Чинники успішного працевлаштування за фахом", розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Чинники успішного працевлаштування за фахом", включають програму курсу, завдання для написання контрольної роботи та перелік питань для самоконтролю. Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності "Економіка", спеціалізації " Економіка довкілля та природних ресурсів " заочної форми навчання.

Чинники успішного працевлаштування за фахом


Гавадзин, Н. О. Чинники успішного працевлаштування за фахом : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 25 с.

Методичні вказівки для вивчення теоретичних засад успішного процесу працевлаштування містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних заняттях, методичні рекомендації щодо вивчення змістовних модулів дисципліни, завдання та перелік питань для аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців спеціальності 7.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю».

Економіка праці і соціально-трудові відносини


Зелінська, Г. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини : методичні вказівки для вивчення дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 125 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». Містять мету та завдання дисципліни, зміст модулів, питання для самоконтролю, тестові завдання, задачі, теми рефератів, а також приклад контрольної роботи для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Економіка праці і соціально-трудові відносини


Зелінська, Г. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська, Н. Б. Юрченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 175 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів з фінансів. Містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». До кожної теми наведено схематичний матеріал для поглибленого опрацювання, в тому числі: питання для самоконтролю, тестові завдання, задачі та завдання для аналізу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved