Ви є тут

Економічна географія

Регіональна економіка


Дзьоба, О. Г. Регіональна економіка : метод. вказівки / О. Г. Дзьоба, Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 62 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030601 - «Менеджмент» з вивчення курсу «Регіональна економіка».

Регіональна економіка


Дзьоба, О. Г. Регіональна економіка : метод. комплекс / О. Г. Дзьоба, Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 72 с.

Методичний комплекс розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030601 - «Менеджмент» з вивчення курсу «Регіональна економіка».

Регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : конспект лекцій / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 349 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для вивчення курсу "Регіональна економіка" студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».

Регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : методичний комплекс / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 73 с.

Методичний комплекс розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030601 - «Менеджмент» з вивчення курсу «Регіональна економіка». Він дає можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.

Регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : метод. вказівки / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 186 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» з вивчення курсу «Регіональна економіка». Він дає можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.

Регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : збірник тестових завдань / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 137 с.

У збірнику тестових завдань і задач з курсу “Регіональна економіка” містяться важливі питання для самостійної роботи і контролю знань студентів при вивченні теоретичних і методологічних основ регіональної економіки. Тестові завдання розроблені відповідно до програм із нормативних навчальних дисциплін і відповідають навчальним планам підготовки. Для студентів спеціальності «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved