Ви є тут

Економіка підприємства

Економіка підприємства : метод. вказівки / М. Д. Федишин, Н. М. Федишин, Н. Й. Павлусевич, Л. В. Ігнат'єва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 78 с.

Методичні вказівки містять методичні вказівки для проведення практичних занять та питання для обговорення з дисципліни «Економіка підприємства». Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, «Економіка підприємства». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – «Облік і аудит».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved