Ви є тут

Право. Юридичні науки

Правознавство


Волковецька, С. В. Правознавство : навч. посіб (англ. та укр. мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 288 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни "Правознавство". У посібнику подано мету, завдання дисципліни, тематичний план і зміст її навчальної програми, методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять, а також завдання для колоквіуму і перелік питань, винесених на залік.

Господарське законодавство


Кріцак, Ю. О. Господарське законодавство : робоча програма для студентів спец. "Фінанси і кредит" та "Економіка підприємства" / Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017.

Робоча програма навчальної дисципліни «Господарське законодавство» для студентів спеціальністі «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародне право"


Скрипничук, В. М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародне право" : для студентів спец. "Туризмознавство" / В. М. Скрипничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 25 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни «Міжнародне право» призначені для студентів спеціальності «Туризмознавство» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Метою даних вказівок є ознайомлення студентів із завданнями дисципліни, планами лекційних та практичних занять, практичними завданнями, завданнями для самостійної роботи, тематикою контрольних робіт для студентів-заочників, а також питаннями, які виносяться на залік. Подається словник юридичних термінів та переліки літератури.

Правознавство


Волковецька, С. В. Правознавство : метод. вказ. для вивчення дисципліни (англійською та українською мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни «Правознавство». У методичних вказівках подано мету та завдання дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять, а також систему оцінки знань студентів. Висвітлення кожної з тем у цих методичних вказівках містить перелік ключових питань (план-структуру теми), теми рефератів, контрольні завдання та запитання.

Право


Білоцький, О. В. Право : методичні вказівки для вивчення дисципліни / О. В. Білоцький, І. Б. Котерлін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с. -

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та вміщують в собі мету і завдання дисципліни, програму курсу «Право», термінологічні завдання, методичні завдання, задачі та список використаної літератури. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Судово-бухгалтерська експертиза


Перевозова, І. В. Судово-бухгалтерська експертиза : методичні вказівки та завдання для контрольної роботи / І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 74 с.

Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи складено відповідно до програми курсу «Судово-бухгалтерська експертиза». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 030509 – «Облік і аудит».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved