Ви є тут

Історія економічної думки

Історія вчень менеджменту


Кісь, С. Я. Історія вчень менеджменту : конспект лекцій / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 71 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою курсу “Історія вчень менеджменту”. Конспект лекцій містить лекційний матеріал у відповідності до затвердженої тематики. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Методичний комплекс з дисципліни "Історія економічних вчень"


Колодрубський, В. П. Методичний комплекс з дисципліни "Історія економічних вчень" / В. П. Колодрубський, С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 48 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Історія економічних вчень” складений на основі типової програми і призначений для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів.

IFNTUNG 2014. All rights reserved