Ви є тут

Соціологія

Соціологія


Шастко, І. М. Соціологія : методичні вказівки для сам. роботи / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу "Соціологія" для студентів спеціальності: "Туризм" містять загальні методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для рефератів, запитань до заліку з дисципліни "Соціологія", тлумачний словник, а також список рекомендованої літератури.

Соціальна відповідальність


Побігун, С. А. Соціальна відповідальність : конспект лекцій / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 82 с.

Конспект лекцій призначений для набуття та засвоєння знань щодо основних концепції та підходів у сфері соціальної відповідальності бізнесу. Складений відповідно до робочої програми дисципліни "Соціальна відповідальність". Призначений для підготовки фахівців за спеціальностями "Економіка", "Облік і оподаткування", "Фінанси, страхування та банківська справа", "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Соціальна відповідальність


Побігун, С. А. Соціальна відповідальність : метод. вказ. до вивчення дисц. та сам. вивчення дисципліни / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері соціальної відповідальності бізнесу. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Соціальна відповідальність". Призначено для підготовки фахівців за спеціальностями "Економіка", "Облік і оподаткування", "Фінанси, страхування та банківська справа", "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Соціологія


Андрусів, Л. З. Соціологія : метод. вказівки / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 72 с.

Методичні вказівки до навчального курсу «Соціологія» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Соціологія» для студентів всіх напрямів підготовки заочної форми навчання. Методичний виклад теоретико-практичного матеріалу допоможе студентам осмислити закони та закономірності функціонування суспільства, роль особистості у соціумі.

Соціологія


Палагнюк, М. М. Соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 250 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу «Соціологія» для студентів I курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та кредит» і складається з 12 лекцій і короткого термінологічного словника.

Соціологія


Криштопа, В. І. Соціологія : практикум / В. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 174 с.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, що характеризує зміст основних методів і процедур прикладного соціологічного дослідження.

IFNTUNG 2014. All rights reserved