Ви є тут

Дипломний проект

Галюк, І. Б. Дипломний проект : метод. вказівки. Економічна частина / І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 16 с.

Методичні вказівки містять методичні рекомендації для виконання економічної частини до магістерських робіт та дипломних проектів для студентів спеціальності 7.05030403, 8.05030403 «Обладнання нафтових і газових промислів».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved