Ви є тут

Бізнес

Управління конкурентоспроможністю


Станьковська, І. М. Управління конкурентоспроможністю : навч. посіб. / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 230 с.

Навчальний посібник призначений для допомоги студентам у вивченні дисципліни "Управління конкурентоспроможністю". Містить короткий огляд теорії, запитання та тестові завдання для самоконтролю знань студента, що дозволяє отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління конкурентоспроможністю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень. Навчальний посібник орієнтований на майбутніх фахівців першого (бакалаврського рівня), які навчаються за економічними та управлінськими спеціальностями.

Конкурентоспроможність підприємства


Фадєєва, І. Г. Конкурентоспроможність підприємства : метод. вказ. до вивч. дисц. для практ. занять та сам. роботи студентів / І. Г. Фадєєва, І. М. Данилюк-Черних. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 33 с.

Методичні вказівки містять робочу програму, перелік тем, винесених для вивчення на лекційних заняттях, та плани практичних занять. До кожної теми наведено перелік питання для опрацювання, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тематика рефератів, задачі для самостійного розв'язування, завдання для контрольних робіт та перелік літературних джерел, необхідних для вивчення вказаних тем.

Основи бізнесу


Перевозова, І. В. Основи бізнесу : метод. вказ. для виконання сам. роботи / І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи бізнесу". Викладено загальні вимоги до виконання самостійної роботи, а також - щодо оформлення та захисту індивідуальної роботи. Подано методику виконання самостійної роботи. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Управління конкурентоспроможністю


Станьковська, І. М. Управління конкурентоспроможністю : конспект лекцій / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 189 с.

Конспект лекцій призначений для допомоги студентам у вивченні дисципліни "Управління конкурентоспроможністю". Містить короткий огляд теорії, запитання та тестові завдання для самоконтролю знань студента, що дозволяє отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління конкурентоспроможністю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Підприємницька діяльність


Перевозова, І. В. Підприємницька діяльність : метод. вказ. для виконання курсових робіт / І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 90 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Підприємницька діяльність". Наведено вимоги до виконання розділів курсової роботи, вказівки до їх оформлення курсової роботи, порядок організації, виконання і захисту курсової роботи. Методичні вказівки призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Соціальна економіка


Гавадзин, Н. О. Соціальна економіка / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 47 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, короткі теоретичні відомості та питання для самоконтролю та перевірки знань до кожної теми, що виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях, з дисципліни "Соціальна економіка". Також, подано рекомендований перелік тем доповідей для поглибленого вивчення дисципліни та перелік залікових питань. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 051 - "Економіка"

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved