Ви є тут

Страхування

Страхові послуги


Крупа, О. М. Страхові послуги : практикум / О. М. Крупа, Н. А. Радюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 79 с.

Даний практикум охоплює комплекс питань, пов'язаних з практичним вивченням дисципліни «Страхові послуги», та включають плани практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів. Призначені для студентів напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання.

Страхові послуги


Труфанова, С. О. Страхування : метод. вказівки / С. О. Труфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 84 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні засади, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика рефератів.

Страхування


Труфанова, С. О. Страхування : метод. вказівки / С. О. Труфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 84 с.

Методичний комплекс містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика рефератів.

Страхування


Полатайко, О. І. Страхування : метод. вказівки / О. І. Полатайко, Н. А. Юсипчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 191 с.

Методичні вказівки містять тематичний план вивчення дисципліни, методичні поради щодо самостійного опанування кожної з тем, теми рефератів, питання для самоконтролю, тестові завдання та задачі для самостійного розв’язку, а також список літератури для поглибленого вивчення дисципліни.

IFNTUNG 2014. All rights reserved