Ви є тут

Економіка підприємства

Моделювання господарських процесів


Побігун, С. А. Моделювання господарських процесів : метод. вказ. до вивчення дисц. та сам. вивчення дисципліни / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 13 с.

Методичні вказівки призначені для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері моделювання господарських процесів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Моделювання господарських процесів". Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Моделювання господарських процесів


Побігун, С. А. Моделювання господарських процесів : конспект лекцій / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 41 с.

Конспект лекцій призначений для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері моделювання господарських процесів. Складений відповідно до робочої програми дисципліни "Моделювання господарських процесів". Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Економіка підприємства


Проданова, І. І. Економіка підприємства : метод реком. для проведення практ. занять / І. І. Проданова, І. Р. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 75 с.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни, наведено базові поняття до засвоєння, методику розв'язання задач, задачі до самостійного вирішення та контрольні запитання і тестові завдання для перевірки засвоєних знань.. Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" очної форми навчання.

Планування і контроль на підприємстві


Планування і контроль на підприємстві : практикум / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй, І. В. Мельничук, М. Д. Федишин ; 2-га ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 207 с.

Практикум підготовлений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни "Планування і контроль на підприємстві". У ньому представлено схеми і таблиці ключових положень дисципліни, тестові завдання, типові прикладні задачі (алгоритм їх розв'язку та приклади), методика розв'язку наскрізної розрахункової роботи, а також вихідні дані, необхідні для виконання студентами індивідуальної розрахункової роботи (згідно з визначеним варіантом). Призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольних робіт (для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів (очної та заочної форм навчання) з дисципліни "Планування і контроль на підприємстві".

Економіка і фінанси підприємства


Метошоп, І. М. Економіка і фінанси підприємства : навч. посіб. Ч. 1 / І. М. Метошоп, Н. І. Ящеріцина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 291 с.

У навчальному посібнику розглянуто економічні засади функціонування підприємств, а саме види підприємств, зовнішнє, внутрішнє середовище та загальні засади планування його діяльності, а також виробнича програма та потужність підприємства. Подано інформація щодо ресурсної бази діяльності підприємства та ефективності її використання, яка включає оцінку майнових активів підприємства, а саме основних та оборотних засобів.

Потенціал і розвиток підприємства


Зелінська, Г. О. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / Г. О. Зелінська, І. В. Федорович, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 222 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів економічних напрямів. Містить перелік тем з дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства", які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. Даний посібник призначений для студентів економічних напрямів. Може бути використаний також слухачами ІПО.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved