Ви є тут

Історія. Історичні науки

Історія культури України


Мандрик, Я. І. Історія культури України : навч. посіб. / Я. І. Мандрик, Р. Б. Пуйда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 418 с.

Посібник побудований згідно навчальної програми і відповідає вимогам вищої школи. Він містить: робочі програми для загальноуніверситетських навчальних спеціальностей та для спеціальностей ЕКП, ОА, ФН; плани семінарських занять; екзаменаційні питання; рейтингову систему оцінювання знань; конспект лекцій та тематику контрольних робіт для студентів-заочників, рекомендовану літературу.

Штрихи до політичного світогляду Михайла Грушевського


Макаровський, І. Штрихи до політичного світогляду Михайла Грушевського : посібник / І. Макаровський, М. Москалюк, С. Сворак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 135 с.

На основі аналізу першоджерел висвітлюються основи політичного світогляду видатного українського історика, політика, державного діяча М. С. Грушевського. Книга розрахована на викладачів, студентів та широке коло читачів.

Українська культура: історія та сучасність


Мандрик, Я. Українська культура: історія та сучасність : навч. посіб. / Я. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 216 с.

Історія культури України вивчає культурні та мистецькі надбання народів, що проживали і проживають на території нинішньої України. Об'єктом дослідження і вивчення є пам'ятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах.

Методичні вказівки з курсу "Українська та зарубіжна культура"


Мандрик, Я. І. Методичні вказівки з курсу "Українська та зарубіжна культура" / Я. І. Мандрик, Н. А. Петруня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 66 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Українська та зарубіжна культура” для всіх спеціальностей, затвердженою кафедрою історії та політології від 30.08.2002р. і призначені для самостійної роботи при вивчені дисципліни студентами денної форми навчання.

IFNTUNG 2014. All rights reserved