Ви є тут

Економіка підприємства

Економіка підприємства


Кравчук, Р. С. Економіка підприємства : метод. вказівки для виконання розрахункових робіт / Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 24 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Економіка підприємства”. У методичних вказівках наведено методику аналізу техніко-економічних показників, викладено теоретичні основи розрахунку показників ефективності використання основних виробничих засобів.

Логістика


Полянська, А. С. Логістика : навч. посіб. / А. С. Полянська, І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 215 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи логістики у нафтогазовій галузі. Розглянуто такі питання як організація руху матеріалопотоку підприємства, вибір оптимальних варіантів постачання, загальні принципи виробничої логістики, методи управління запасами підприємства та способи зменшення сукупних логістичних витрат, підходи до забезпечення високого рівня логістичного сервісу та перспективи розвитку логістики в Україні.

Економіка підприємства


Федорович, І. В. Економіка підприємства : метод. вказівки до виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 44 с.

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та охоплюють комплекс питань та включають вихідні дані до розрахункових робіт, теоретичні відомості, приклади розв’язку та список рекомендованої літератури.

Організація та планування виробничо-комерційної діяльності


Артем'єв, В. В. Організація та планування виробничо-комерційної діяльності : лаборатор. практикум / В. В. Артем'єв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми дисципліни «Організація та планування виробничо-комерційної діяльності» і призначений для закріплення теоретичних занять студентів з організації, планування та управління виробничо-комерційної діяльності машинобудівного (приладобудівного) підприємства та підготовки фахівців за спеціальністю 7.05050201 – «Технологія машинобудування».

Оперативне планування та управління дільницею механічної обробки


Артем'єв, В. В. Оперативне планування та управління дільницею механічної обробки : курс. проектув. / В. В. Артем'єв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 36 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, призначені для закріплення теоретичних знань студентів з організації планування та управління виробничої діяльності машинобудівного (приладобудівного) підприємства.

Управління потенціалом підприємства


Полянська, А. С. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / А. С. Полянська, А. В. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 167 с.

У посібнику розглянуто основи управління потенціалом підприємств, основні елементи ресурсного забезпечення потенціалу підприємства та можливості його ефективного використання. Подано теоретичний матеріал, практичні завдання, що дозволяють поглибити та закріпити знання, отримані на базі теоретичного матеріалу. У кінці кожної теми запропоновано контрольні питання для перевірки отриманих знань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved