Ви є тут

Економіка підприємства

Федорович, І. В. Економіка підприємства : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 82 с.

Методичні вказівки для вивчення загальних економічних засад діяльності підприємства містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях, методичні рекомендації щодо вивчення змістовних модулів дисципліни, завдання та перелік питань для аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Економіка підприємства». Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved