Ви є тут

Економіка підприємства

Логістика


Полянська, А. С. Логістика. : конспект лекцій / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 93 с.

Конспект лекцій складений у відповідності до програми з нормативної навчальної дисципліни "Логістика", яку включено до навчального плану підготовки спеціалістів з менеджменту. В ньому викладено теоретичні, методологічні й практичні сторони логістики, та перспективи її розвитку в Україні.

Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу


Зелінська, Г. О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 434 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів економічних напрямів. Містить тематичний план дисципліни “Організація виробництва”, перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведено схематичний матеріал для поглибленого опрацювання, в тому числі : приклади роз’язування задач, перелік тестів та задач для самостійного опрацювання, вихідні дані для розрахункових робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved