Ви є тут

Туризм

Самодіяльний туризм : практикум


Павлюк, Л. І. Самодіяльний туризм : практикум / Л. І. Павлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с.
Практикум призначений для виконання практичних робіт з дисципліни "Самодіяльний туризм" для студентів очної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Світовий ринок послуг туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Світовий ринок послуг туристичного бізнесу : методичні вказівки до вивч. дисц. та сам. роботи студ. / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при опрацюванні навчальних матеріалів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Світовий ринок послуг туристичного бізнесу". Методичні вказівки містять організаційні аспекти до вивчення навчальної дисципліни, загальні вимоги до організації самостійної роботи студентів, завдання та рекомендації до виконання індивідуальних робіт.

Планування та організація туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : методичні вказівки до вивч. дисц. та сам. роботи студ. / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при опрацюванні навчальних матеріалів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Планування і організація туристичного бізнесу" Методичні вказівки містять організаційні аспекти до вивчення навчальної дисципліни, загальні вимоги до організації самостійної роботи студентів, завдання та рекомендації до виконання індивідуальних робіт.

Планування та організація туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : методичні вказівки до виконання лаборат. робіт / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні вказівки призначені для надання організаційної та методичної допомоги при виконанні лабораторних робіт . Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Планування і організація туристичного бізнесу" Методичні вказівки містять загальні вимоги, завдання, рекомендації до виконання лабораторних робіт.

Туристська статистика


Гуменюк, В. В. Туристська статистика : методичні вказівки до виконання практ. робіт / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні вказівки призначені для надання організаційної та методичної допомоги при підготовці до практичних занять а також для для системної організації самостійної та індивідуальної роботи студентів при опрацюванні практичних матеріалів, розв'язуванні задач, ситуаційних вправ, виконанні розрахункових робіт. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Туристська статистика".

Туристська статистика


Гуменюк, В. В. Туристська статистика : метод. рек. до вивч. дисц. / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Методичні рекомендації призначені для системної організації вивчення дисципліни "Туристська статистика", надання методичної допомоги при опрацюванні навчальних матеріалів. Охарактеризовано методи статистичного спостереження в туризмі, розкрита система показників статистики туризму. Методичні рекомендації розроблені для студентів, які навчатимуться за спеціальностями "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved