Ви є тут

Економічний аналіз

Фінансовий аналіз


Фадєєва, І. Г. Фінансовий аналіз : метод. вказ. для виконання курсової роботи / І. Г. Фадєєва, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 48 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу «Фінансовий аналіз» і призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» та мають за мету надати допомогу студентам з виконання курсової роботи. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Стратегічний аналіз


Войтків, Л. С. Стратегічний аналіз : практикум / Л. С. Войтків, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 51 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни «Стратегічний аналіз». У ньому представлено основні питання ключових положень дисципліни, тестові завдання, типові прикладні задачі, тематика рефератів. Призначений для проведення практичних занять, для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів з дисципліни «Стратегічний аналіз».

Фінансовий аналіз


Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : курс. робота / І. В. Перевозова, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 159 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу «Фінансовий аналіз» і призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» та мають за мету надати допомогу студентам по виконанні курсової роботи.

Фінансовий аналіз


Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : метод. вказівки / І. В. Перевозова, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 87 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов'язаних з вивченням дисципліни «Фінансовий аналіз», та включають тематику курсу, плани лекційних, практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів.

Фінансовий аналіз


Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : метод. вказівки / І. В. Перевозова, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов'язаних з вивченням дисципліни «Фінансовий аналіз», та включають тематику курсу, плани лекційних, практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів.

Фінансовий аналіз


Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : метод. вказівки / І. В. Перевозова, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 89 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу «Фінансовий аналіз» і призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved