Ви є тут

Зовнішньоекономічна діяльність

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн світу


Ромашко, О. М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн світу : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Ромашко, Л. М. Савчин, Т. І. Войтків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 83 с.

Методичні вказівки містять тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, питання для самостійного опрацювання, теми виступів та доповідей, основні положення та терміни, а також тестові завдання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн світу". Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня стаціонарної, заочної та дистанційної форми навчання за спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа та страхування.

Світовий ринок консалтингових послуг


Обельницька, Х. В. Світовий ринок консалтингових послуг : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Світовий ринок консалтингових послуг". Наведено плани лекційних і практичних занять, дискусійні запитання для самостійної підготовки студентів.

Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес


Іванова, М. О. Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес : робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні роботи для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 41 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес". Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни "Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес". Призначені для самостійної роботи студентів напряму підготовки 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання.

Ситуаційні завдання (кейси) з дисципліни "Глобальна економіка"


Устенко, А. О. Ситуаційні завдання (кейси) з дисципліни "Глобальна економіка" / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 18 с.

Словник основних термінів з дисципліни "Глобальна економіка"


Устенко, А. О. Словник основних термінів з дисципліни "Глобальна економіка" / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Глобальна економіка"

Устенко, А. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Глобальна економіка" / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 11 с.

Сучасна міжнародна економіка все більше набуває глобального характеру. Це спричинило багато суттєвих змін: виникнення і поширення наднаціональних структур (транснаціональних корпорацій і банків, міжнародних організацій, регіональних угруповань), більш тісний зв’язок між всіма суб’єктами світової економіки, підвищення її на якісно новий рівень.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved