Ви є тут

Економіка паливно-енергетичного комплексу

Управління нафтогазовим комплексом


Кочкодан, В. Б. Управління нафтогазовим комплексом : практикум / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 32 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління нафтогазовим комплексом". Практикум орієнтований на набуття практичних навичок студентів у сфері управління нафтогазовим комплексом (НГК). Призначений для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 – "Менеджмент організацій".

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств


Андрійчук, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств : метод. вказівки / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 61 с. -

Методичні вказівки містять систематизований перелік тем і питань, що виносяться для вивчення дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств». Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств». Призначено для підготовки студентів спеціальності 7.05030401, 8.05030401 – «Видобування нафти і газу».

Управління нафтогазовим комплексом


Кочкодан, В. Б. Управління нафтогазовим комплексом : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 104 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління нафтогазовим комплексом". Конспект лекцій орієнтований на закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок студентів у сфері управління нафтогазовим комплексом (НГК).

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Андрійчук, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : навч. посіб. / І. В. Андрійчук, В. М. Чарковський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 107 с.

В навчальному посібнику викладено суть та умови функціонування бурового підприємства як виробничої системи. Основна увага приділена розгляду задач планування виробництва в різних умовах виконання бурових робіт. Посібник призначений для студентів спеціальності «Буріння», а також дня слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Нормування праці на підприємствах нафтогазового комплексу


Нормування праці на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / В. Д. Никифорук, Т. В. Семенютіна, Ю. О. Кріцак, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 420 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів економічних напрямів.

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств


Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств : методичні вказівки для виконання курсової роботи та написання економічної частини дипломного проекту / І. В. Андрійчук, М. Д. Федишин, І. М. Метошоп, І. М. Іванченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 61 с.

Методичні вказівки складаються з двох частин. В першій частині розглядаються питання виконання курсової роботи з курсу «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств» у відповідності з навчальною програмою, яка передбачає вивчення організаційних аспектів функціонування видобувних підприємств нафти і газ, зокрема аналізу та планування їх діяльності, організації виробництва та праці.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved