Ви є тут

Економіка і фінанси підприємства

Метошоп, І. М. Економіка і фінанси підприємства : практикум / І. М. Метошоп, Н. І. Ящеріцина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 152 с.

Практикум містить практичні задачі, тестові та контрольні завдання для самостійної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Економіка і фінанси підприємства”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 - “Менеджмент”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved