Ви є тут

Переддипломна практика

Войтків, Л. С. Переддипломна практика : методичні вказівки / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 37 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до написання звіту з переддипломної практики, порядку збору вихідної інформації, огляду літературних джерел. Для студентів очної, заочної форм навчання спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” (кваліфікаційний рівень – магістр).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved