Ви є тут

Економічна історія

Історія економіки та економічної думки


Кісь, С. Я. Історія економіки та економічної думки : метод. вказівки / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 61 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни „Історія економіки та економічної думки” для студентів напрямів підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”, 6.030508 – „Фінанси і кредит”, 6.030509 – „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам при засвоєнні ними модулів, змістовних модулів та навчальних елементів дисципліни „Історія економіки та економічної думки”.

Історія економіки та економічної думки


Кісь, С. Я. Історія економіки та економічної думки : методичний комплекс / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 180 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» з вивчення курсу «Історія економіки та економічної думки».

Економічна історія


Кісь, Я. І. Економічна історія : методичні вказівки / Я. І. Кісь, С. Я. Кісь, Р. Й. Куницький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 38 с.

Навчально методичний посібник розроблено у відповідності з навчальною програмою курсу „Економічна історія” для студентів економічних спеціальностей і може бути використаний для навчання студентів економічних спеціальностей за кредитно-модульною системою.

IFNTUNG 2014. All rights reserved