Ви є тут

Виробнича практика

Войтків, Л. С. Виробнича практика : методичні вказівки / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до написання звіту з виробничої практики, порядку збору вихідної інформації, огляду літературних джерел. Для студентів очної, заочної форми навчання спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” (кваліфікаційний рівень – магістр).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved