Ви є тут

Економіка підприємства

Організація діяльності (галузева)


Овецька, О. В. Організація діяльності (галузева) : конспект лекцій / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 98 с.

Конспект лекцій містять основні теоретичні положення і контрольні запитання з дисципліни „Організація діяльності (галузева)". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Управління потенціалом підприємства


Полянська, А. С. Управління потенціалом підприємства : метод. вказівки до самостійного вивчення дисципліни / А. С. Полянська, А. В. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

У методичних вказівках подано перелік питань і завдань, які дозволять полегшити самостійне вивчення дисципліни студентами денного і заочного навчання. Пропонується термінологічний словник, який містить основні терміни, що вивчає дисципліна.

Операційний менеджмент


Овецька, О. В. Операційний менеджмент : практикум. Ч.2 / О. В. Овецька, І. В. Миронова, І. Р. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 66 с.

Практикум розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін. Наведено плани практичних занять, типові задачі, розрахункові формули та тестові запитання для самостійної підготовки студентів.

Операційний менеджмент


Овецька, О. В. Операційний менеджмент : практикум. Ч.1 / О. В. Овецька, І. В. Миронова, І. Р. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 59 с.

Практикум розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін. Наведено плани практичних занять, типові задачі, розрахункові формули та тестові запитання для самостійної підготовки студентів.

Операційний менеджмент


Овецька, О. В. Операційний менеджмент : курсове проектування / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 32 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни „Операційний менеджмент". Розроблені відповідно до навчального плану підготовки фахівців та робочої програми дисципліни.

Маркетингові дослідження


Устенко, А. О. Маркетингові дослідження : практикум (модульний варіант) / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 108 с.

Даний практикум призначений для використання студентами всіх форм навчання спеціальності – „Менеджмент організацій”. Практикум розроблений відповідно до програм із нормативних навчальних дисциплін.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved