Ви є тут

Машинобудування

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : практикум / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 124 с.

Даний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Гідромашини і компресори". Практикум містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного практичного заняття.

Конструкторсько-технологічна практика


Одосій, З. М. Конструкторсько-технологічна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, А. Г. Панчук. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Методичні вказівки складено для студентів усіх форм навчання спеціальності «Технологія машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня - 7.090202 - спеціаліст з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження конструкторсько-технологічної практики, оформлення та захисту звітів.

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Одосій, З. М. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : конспект лекцій / З. М. Одосій, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 285 c.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми з курсу “Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”, затвердженої 08.09.2008 р. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки спеціалістів за спеціальністю “Технологія машинобудування” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090202-спеціаліст.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : методичні вказівки / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Гідромашини і компресори" і розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Переддипломна практика


Переддипломна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик [та ін.]. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Методичні вказівки складено для студентів всіх форм навчання спеціальності “Технологія машинобудування” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090202 – спеціаліст з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження переддипломної практики, оформлення та захисту звітів.

Теорія механізмів і машин


Харун, В. Р. Теорія механізмів і машин : метод. вказівки / В. Р. Харун, В. М. Сенчішак, Ф. І. Стоцький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 88 с.

Методичні вказівки містять методичні рекомендації для самостійного вивчення теорії механізмів і машин, контрольні питання для самоперевірки вивченого матеріалу, завдання для розрахунково-графічних робіт і приклад їх виконання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - „Нафтогазова справа”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved