Ви є тут

Конструкторсько-технологічна практика

Одосій, З. М. Конструкторсько-технологічна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, А. Г. Панчук. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Методичні вказівки складено для студентів усіх форм навчання спеціальності «Технологія машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня - 7.090202 - спеціаліст з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження конструкторсько-технологічної практики, оформлення та захисту звітів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved