Ви є тут

Гідромашини і компресори

Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : методичні вказівки / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Гідромашини і компресори" і розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved