Ви є тут

Машинобудування

Теорія механізмів і машин


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин : практикум / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Практикум призначений для проведення аудиторних практичних занять студентів стаціонарної форми навчання і контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціалізації 131 – Прикладна механіка.

Теорія механізмів і машин


Сенчішак, В. М. Теорія механізмів і машин : методичні вказівки та завдання до розрахункової\ роботи / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, Р. В. Рачкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Методичні вказівки містять завдання для розрахункової роботи та методичні рекомендації до її виконання. Наведений числовий приклад виконання розрахункової роботи з використанням Mathcad. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю - „Нафтогазова інженерія та технології”.

Механіка машин


Петрина, Д. Ю. Механіка машин : метод. вказівки / Д. Ю. Петрина, Л. В. Осадца. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту містять прийоми роботи з бібліотеками САПР КОМПАС 3D при розрахунку та створенні 2D і 3D моделей деталей циліндричної та черв'ячної передач із курсу „Механіка машин” відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Розглянуті приклади проектування та моделювання деталей передач з описом основних діалогових вікон бібліотеки з наведенням відеофрагментів, які демонструють всі описані дії.

Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку


Карпаш, О. М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку : навч. посіб. / О. М. Карпаш, В. С. Шейнбаум, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 285 с.

У виданні зроблено спробу системного викладу змісту і методології інженерної діяльності, пов’язаної з проектуванням, виготовленням, експлуатацією та утилізацією технічних об’єктів з урахуванням положень стратегії сталого розвитку суспільства і сучасних інформаційних енергозаощаджувальних технологій.

Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі


Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі : презентації та лекції / В. Б. Копей, Ю. Д. Петрина, Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 186 с.

Презентації призначені для лекційних занять з дисципліни "Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі" та містять ілюстрації з основ взаємозамінності в машинобудуванні та основ технології машинобудування.

Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту


Харун, В. Р. Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту : конспект лекцій / В. Р. Харун, Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 152 с.

Викладений, в конспекті лекцій, матеріал повністю відповідає робочій програмі курсу. Навчальний посібник складається з шістнадцяти тем, які охоплюють питання класифікації вантажопідіймальних машин, аналізу їх конструкції і розрахунку основних механізмів, з яких складаються вантажопідіймальні машини. В заключних темах розглянуті: класифікація машин безперервного транспорту, проектний, тяговий та перевірний розрахунки стрічкових і пластинчастих конвеєрів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved