Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення


Карпаш, О. М. Нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення : конспект лекцій / О. М. Карпаш, Г. М. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 164 c.

У конспекті лекцій сформульовано головні поняття і терміни, що стосуються нормативно-правових засад стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, у т.ч у нафтогазовій галузі. Розглянуто основні підходи до організації робіт зі стандартизації, оцінки відповідності та метрологічного забезпечення.

Екологічна стандартизація та сертифікація


Екологічна стандартизація та сертифікація : методичні вказівки для викон. практ. робіт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 39 с.

Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості


Клочко, Н. Б. Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості : практикум / Н. Б. Клочко, М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 70 с.

Практикум з дисципліни "Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Дипломна робота


Боднар, Р. Т. Дипломна робота : методичні вказівки / Р. Т. Боднар, О. Є. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання дипломних робіт і конкретизовані для студентів напряму підготовки 6.051003 – «Приладобудування». Призначені для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання на завершальному етапі навчання – дипломному проектуванні при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості : курс. проект. для студ. спец. "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / Н. М. Піндус, В. В. Остапів, І. Р. Галик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 74 с.

Методичні вказівки до курсового проектування містить теоретичні відомості та практичні завдання для проведення курсового проектування з дисципліни “Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості


Клочко, Н. Б. Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості : практикум / Н. Б. Клочко, М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 54 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Контроль якості та державний нагляд за дотриманням якості» містять короткі теоретичні відомості та завдання на практичні заняття із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 152- «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved