Ви є тут

Автоматика

Теорія автоматичного керування


Теорія автоматичного керування : самост. робота / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Призначено для самостійного вивчення дисципліни для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології").

Теорія автоматиного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматиного керування : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Призначено для використання студентами у процесі виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".).

Теорія автоматичного управління


Горбійчук, М. І. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки для сам. роботи студ. Домашня розрахункова робота / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні домашньої розрахункової роботи з дисципліна "Теорія автоматичного управління" містять основні засади та рекомендації щодо імітаційного моделювання нелінійних систем автоматичного управління студентами спеціальностей "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія автоматичного управління". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : лабораторний практикум / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 50 c.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи автоматичного керування технічних об'єктів". Містить основні засади та рекомендації щодо виконання лабораторних занять фахівцями першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Може бути використано для самостійної роботи студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : конспект лекцій / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 128 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи автоматичного керування технічних об'єктів". Конспект лекцій складається із 11 лекцій. Кожна лекція закінчується контрольними питаннями та завданнями, які служать для самоперевірки і самостійної роботи студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved