Ви є тут

Тертя в машинах

Тертя і знос транспортних засобів


Прунько, І. Б. Тертя і знос транспортних засобів : метод. вказ. / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 43 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Тертя і знос транспортних засобів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Тертя і знос транспортних засобів


Прунько, І. Б. Тертя і знос транспортних засобів : лабораторний практикум / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

абораторний практикум складений відповідно до програми курсу "Тертя і знос транспортних засобів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Вузли і деталі об'єктів ремонтного виробництва


Луцак, Л. Д. Вузли і деталі об'єктів ремонтного виробництва : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / Л. Д. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

У методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу “Oхорона праці” при розробці дипломних проектів студентами спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Триботехніка і основи надійності машин


Луцак, Д. Л. Триботехніка і основи надійності машин : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / Д. Л. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план, зміст лекційних, лабораторних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Основи теорії тертя та зношування


Бурда, М. Й. Основи теорії тертя та зношування : структурно-логічні схеми / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

Структурно-логічні схеми складені згідно із чинним в івано-франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом і програмою дисципліни ”Основи теорії тертя та зношування”. Вони розвивають творче мислення, допомагають студентам самостійно вивчати відповідний матеріал. Призначені для підготовки фахівців за напрямом 6.092303 − “Зварювання” стаціонарної та заочної форм навчання

Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей


Бурда, М. Й. Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей : метод. вказ. для сам. роботи / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 46 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних, лабораторних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved