Ви є тут

Газопостачання

Переходи трубопроводів


Тутко, Т. Ф. Переходи трубопроводів : конспект лекцій / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 100 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Переходи трубопроводів". Розглянуто способи прокладання трубопроводів через природні і штучні перешкоди та конструкції таких переходів. Значну увагу приділено основним методам прокладання переходів та області їх застосування.

Переходи трубопроводів


Тутко, Т. Ф. Переходи трубопроводів : практикум / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 136 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Переходи трубопроводів”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Переходи трубопроводів”. Може бути використаний студентами денної та заочної і дистанційної форми навчання.

Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів


Мартинюк, Р. Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів : навч. посіб. / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 357

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади контролю якості всіх видів робіт, що проводять при спорудженні трубопроводів. Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють комплекс питань з контрою якості при проведенні робіт зі спорудження та ремонту трубопроводів. Значну увагу приділено нормативним документам. Наведено форми виконавчої документації та взірці їх заповнення.

Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів : практикум / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 46 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (освітньо-кваліфікаційний рівень: 7.050304 - спеціаліст, 8.050304 - магістр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.

Спорудження магістральних трубопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : метод. вказівки / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Вказівки містять мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернута увага на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Машини і механізми для спорудження трубопроводів


Шиян, Т. П. Машини і механізми для спорудження трубопроводів : лаб. практ. / Т. П. Шиян, Т. А. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 227 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Машини і механізми для спорудження трубопроводів». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів напрямку підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved