Ви є тут

Машинобудування

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навч. посіб. / З. М. Одосій, Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 312 c.

“Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”. Містить два розділи, що відповідають за змістом навчальним модулям програми. Для підвищення якості самостійної підготовки студентів, кожна тема містить перелік контрольних питань. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05050201 "Технологія машинобудування".

Теорія механізмів і машин


Теорія механізмів і машин : лаб. практикум / М. С. Воробйов, Ф. І. Стоцький, В. М. Сенчішак, В. Р. Харун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 91 с.

Лабораторний практикум містять комплекс лабораторних робіт із курсу «Теорія механізмів і машин» у відповідності до типової програми студентів за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка», 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин


Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : лаб. практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, П. І. Войтенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин". Містить лабораторні роботи для вивчення проблем точності механічної обробки різанням. Розглядаються методи аналізу точності обробки, методи експериментального визначення елементарних похибок обробки та методи розмірного налагодження верстатів.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : лаборатор. практикум / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 152 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Гідромашини і компресори" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття.

Курсове проектування


Воробйов, М. С. Курсове проектування : метод. вказівки / М. С. Воробйов, В. М. Сенчішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 15 с.

Методичні вказівки передбачені для проведення захисту курсових проектів з теорії механізмів і машин, з деталей машин і з механіки машин. Містять перелік основних питань, які задаються студентам на захисті курсових проектів.

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Одосій, З. М. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : курсове проектування / З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 36 с.

Методичні вказівки з курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”. Призначено для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.090202 “Технологія машинобудування”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved