Ви є тут

Енергетика

Відновлювальна енергетика


Яворський, А. В. Відновлювальна енергетика : лабораторний практикум / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 89 с. -

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Відновлювальна енергетика". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ОПП - "Енергетичний менеджмент"). Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості


Соломчак, О. В. Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості : методичні вказівки для сам. роботи / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості». Містить основні теоретичні відомості для самостійної підготовки до занять, робочу програму дисципліни, рекомендовану літературу. Методичні вказівки призначені для підготовки магістрів спеціальності 141 - електроенергетика, електротехніка і електромеханіка.

Економічна геологія


Михайлів, І. Р. Економічна геологія : лабораторний практикум / І. Р. Михайлів, А. П. Мазур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 96 с.

Розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Економічна геологія". Лабораторний практикум містить теоретичні положення, методичні поради до виконання лабораторних робіт, наведено рекомендації щодо їх оформлення та наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 - "Геологія" денної та заочної форм навчання, які вчаться за профілем "Геологія нафти і газу" та "Геофізика".

Економічна геологія


Михайлів, І. Р. Економічна геологія : метод. вказ. до курсової роботи / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 31 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економічна геологія". Можуть використовуватись студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки "Геологія" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.040103 - бакалавр (спеціальність "Геологія нафти і газу").

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : лабораторний практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 67 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики".

Нетрадиційні та відновлювані джерела


Яворський, А. В. Нетрадиційні та відновлювані джерела : практикум / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 88 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії». Розроблений відповідно до робочої про¬грами навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved