Ви є тут

Гідромашини і компресори

Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : практикум / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 124 с.

Даний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Гідромашини і компресори". Практикум містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного практичного заняття.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved