Ви є тут

Машинобудування

Технологія машинобудування


Войтенко, П. І. Технологія машинобудування : практикум. Ч. 2 / П. І. Войтенко, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 51 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технологія машинобудування" і містить завдання, зміст та послідовність виконання практичних занять, джерела інформації та приклади виконання. Може бути використаний студентами всіх форм навчання спеціальності 131 - "Прикладна механіка" (ОПП "Прикладна механіка").

Технологія машинобудування


Войтенко, П. І. Технологія машинобудування : практикум. Ч. 1 / П. І. Войтенко, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Практикум складений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни "Технологія машинобудування" і містить завдання, зміст та послідовність виконання практичних занять, джерела інформації та приклади виконання. Може бути використаний студентами всіх форм навчання спеціальності 131 - "Прикладна механіка" (ОПП "Прикладна механіка").

Технологія машинобудування


Технологія машинобудування : лабораторний практикум / З. М. Одосій, В. Г. Панчук, П. І. Войтенко, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технологія машинобудування" і містить завдання, зміст і послідовність виконання лабораторних робіт, джерела інформації. Метою лабораторного практикуму є практичне засвоєння студентами цієї дисципліни на лабораторних заняттях, що дозволяють їм вивчити похибки які виникають під час механічної обробки та проводити аналіз точності процесів.

Моделювання та аналіз конструкцій машин


Борущак, Л. О. Моделювання та аналіз конструкцій машин : методичні вказівки для сам. та інд. роботи / Л. О. Борущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 9 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів , розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Fundamentals of machines and mechanisms designing: tutorial and tasks for calculation work


Rachkevych, R. V. Fundamentals of machines and mechanisms designing: tutorial and tasks for calculation work = Основи проектування машин і механізмів : tutorial and tasks for calculation work=методичні вказівки та завдання для розрахункової роботи / R. V. Rachkevych, V. M. Senchishak, V.Ya. Popovych. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 45 p.

The tutorial includes tasks for calculation work and methodical instructions for their preparing. Numerical example of calculations using MathCAD is given. Prepared according to actual working program of academic discipline. Prepared for training of students with speciality - "Oil and gas engineering and technology". Методичні вказівки містять завдання для розрахункової роботи та методичні рекомендації до її виконання. Наведений числовий приклад виконання розрахункової роботи з використанням Mathcad.

Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування


Шуляр, І. О. Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування : конспект лекцій. Електроерозійна обробка / І. О. Шуляр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 240 с.

Розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Конспективно викладено принципи, використання електроерозійної обробки деталей нафтогазового машинобудування. У кожному розділі наведено запитання для самоконтролю. Конспект пропонується для використання при підготовці фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" (ОПП "Прикладна механіка").

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved