Ви є тут

Навігація

Транспортно-навігаційні ГІС


Крив'юк, І. В. Транспортно-навігаційні ГІС : конспект лекцій / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 144 с. -

У конспекті лекцій висвітлено теоретичні аспекти функціонування транспортно-навігаційних геоінформаційних систем, а також наведено основні принципи геоінформаційного забезпеченні навігації наземного транспорту.

Транспортно-навігаційні ГІС


Крив'юк, І. В. Транспортно-навігаційні ГІС : лаб. практикум / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 63 c.

Лабораторний практикум призначений для вироблення у студентів практичних навичок для розв'язку прикладних задач, пов'язаних з маршрутизацією транспортних засобів.

Транспортно-навігаційні ГІС


Крив'юк, І. В. Транспортно-навігаційні ГІС : метод. вказівки / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 19 с.

Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС».

IFNTUNG 2014. All rights reserved