Ви є тут

Переддипломна практика

Переддипломна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик [та ін.]. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Методичні вказівки складено для студентів всіх форм навчання спеціальності “Технологія машинобудування” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090202 – спеціаліст з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження переддипломної практики, оформлення та захисту звітів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved