Ви є тут

Машинобудування

Теорія механізмів і машин в тестах


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин в тестах. Ч. 1 : Тестові завдання. / М. С. Воробйов, В. Р. Харун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 83 с.

Посібник містить запитання для програмованого контролю та самоконтролю знань студентів з курсу „Теорія механізмів і машин”. Матеріал охоплює розділи „Структура механізмів”, „Кінематичний аналіз механізмів” та „Силовий аналіз механізмів”. Посібник призначений для студентів усіх форм навчання механічних спеціальностей і може бути використаний студентами професійного спрямування „Гірництво”.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : конспект лекцій / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 133 с.

Конспект лекцій з дисципліни „Гідромашини і компресори” розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Курс лекцій з динаміки та віброзахисту машин.


Воробйов, М. С. Курс лекцій з динаміки та віброзахисту машин. / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 84 с.

Курс лекцій з динаміки та віброзахисту машин містить дев’ять лекцій, у яких викладений матеріал спецкурсу для освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090202 – спеціаліст, спеціальності технологія машинобудування. Даний курс розрахований на вісімнадцятигодинну програму лекційних занять. Розглянуті питання моделювання машин даної спеціальності з врахуванням пружності ланок та дисипації енергії механічних коливань, методи боротьби з небажаною віброактивністю. Дані приклади практичних розрахунків по темах і контрольні запитання.

Технічна механіка


Журавльов, Ю. В. Технічна механіка : курсове проектування / Ю. В. Журавльов, Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 84 с.

Методичні вказівки з дисципліни „Технічна механіка” містять структурний аналіз, кінематичний та силовий розрахунки механізму, кінематичний розрахунок приводу, проектний та перевірний розрахунки механічних передач, а також завдання для виконання курсового проекту.

Методи обробки складних поверхонь


Шишкін, В. О. Методи обробки складних поверхонь : метод. вказівки до виконання самостійної роботи / В. О. Шишкін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 34 с.

Методичні вказівки, програма та контрольні завдання призначені для самостійного вивчення дисципліни “Методи обробки складних поверхонь” і розроблені згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 6.0902- Інженерна механіка з спеціальності “Технологія машинобудування”.

Теорія технічних систем


Іващенко, В. Т. Теорія технічних систем : метод. вказівки / В. Т. Іващенко, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 29 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з програмою і призначені для самостійної роботи по вивченню курсу та виконання контрольних робіт студентами механічних спеціальностей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved