Ви є тут

Машинобудування

Технологія машинобудування


Одосій, З. М. Технологія машинобудування : робоча програма виробничої практики / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 18 с.

Робоча програма складена згідно з програмою для спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» призначена для самостійної роботи в період проходження виробничої практики студентами денної форми навчання.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : курсова робота / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 20 с.

Методичні вказівки з курсової роботи з дисципліни "Гідромашини і компресори" розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Обладнання нафтових і газових промислів". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Теорія механізмів і машин


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин : завдання та методичні вказівки по виконанню курсових проектів / М. С. Воробйов, В. М. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 87 с.

Методичні вказівки містять порядок вибору завдання та рекомендації по виконанню курсових проектів із курсу „Теорія механізмів і машин” у відповідності до типової програми студентів-заочників за спеціальностями „Технологія машинобудування”, „Обладнання нафтових і газових промислів”, „Автомобілі і автомобільне господарство”.

Методи обробки складних поверхонь


Шишкін, В. О. Методи обробки складних поверхонь : лабораторний практикум / В. О. Шишкін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 124 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Методи обробки складних поверхонь”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисциплини та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Технологія машинобудування” (спеціалізація – “Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Виробнича практика


Войтенко, П. І. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / П. І. Войтенко, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 22 с.

Програма виробничої практики складена згідно із робочими програмами та чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 7.090202 – Технологія машинобудування, спеціалізації “Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”. Mетодичні вказівки призначені для самостійного виконання програми студентами в період проходження практики та складання звіту.

Теорія механізмів і машин


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин : метод. вказівки для виконання контрольних робіт / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 49 с.

Методичні вказівки містять завдання, порядок вибору та рекомендації по виконанню контрольних робіт із курсу „Теорія механізмів і машин” у відповідності до типової програми студентів-заочників за спеціальністю „Технологія машинобудування”, „Обладнання нафтових і газових промислів”, „Автомобілі і автомобільне господарство”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved