Ви є тут

Теорія сигналів

Системи передавання даних


Бабчук, С. М. Системи передавання даних : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Системи передавання даних" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи телекерування, телевимірювання і передач даних


Основи телекерування, телевимірювання і передач даних : конспект лекцій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Особливістю сучасної техніки є широке впровадження методів і засобів автоматики і телемеханіки, яке обумовлено переходом на автоматизоване управління. Неперервно ускладнюються функції автоматизованих систем управління, підвищується їх роль у галузі. Автоматизоване управління технологічним процесом буріння, видобутку,транспортування, переробки та зберігання нафти і газу вимагає використання сучасних систем телекерування і обробки даних.

Основи телекерування, телевимірювання та передачі даних


Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання та передачі даних : навч. посіб. / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 78 с.

У навчальному посібнику містяться теоретичні положення з дисципліни "Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних". Розглянуто принципи роботи систем телекерування, методи передачі неперервних та дискретних повідомлень, види завад та їхні характеристики, характеристики каналів зв'язку. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних


Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних : навч. посіб. / І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 78 с.

У навчальному посібнику містяться теоретичні положення з дисципліни «Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних». Розглянуто принципи роботи систем телекерування, методи передачі неперервних та дискретних повідомлень, види завад та їхні характеристики, характеристики каналів зв’язку. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Теорія електричних сигналів і кіл


Романів, В. М. Теорія електричних сигналів і кіл : практикум / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 52 с.

Практикум призначений для підготовки та проведення практичних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Теорія електричних сигналів і кіл


Романів, В. М. Теорія електричних сигналів і кіл : лаб. практикум / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 61 с.

Лабораторний практикум призначений для підготовки та проведення лабораторних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved