Ви є тут

Двигуни внутрішнього згоряння

Газотурбінні установки


Лісафін, В. П. Газотурбінні установки : навч. посіб. / В. П. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 192 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Газотурбінні установки”. У посібнику подано основи теорії робочих процесів у газотурбінних установках. Розглянуті термодинамічні цикли і схеми ГТУ , робочі процеси в компресорних і турбінних ступенях, методика теплового розрахунку газотурбінних установок. Приведені характеристики основних елементів ГТУ, а також дано характеристику газотурбінних установок, що експлуатуються на компресорних станціях магістральних газопроводів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”.

Газотурбінні установки


Волинський, Д. А. Газотурбінні установки : метод. вказ. для самостійної роботи / Д. А. Волинський, В. П. Лісафін, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 75 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки - "Нафтогазова справа" та спеціальності "185 Нафтогазова інженерія та технології".

Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки


Козак, Л. Ю. Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки = Thermodynamic calculations of gas tubine unit : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 30 с.

Методичні вказівки з виконання курсової роботи розроблено до робочої програми з дисципліни «Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки». Наведено необхідний теоретичний матеріал та загальні методи термодинамічного розрахунку газотурбінної установки закритого типу. Містить довідковий матеріал. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 «Нафтогазова справа» з англійською мовою навчання

Газотурбінні установки


Пилипів, Л. Д. Газотурбінні установки : лабораторний практикум / Л. Д. Пилипів, А. І. Ксенич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 69 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни “Газотурбінні установки”. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з елементами науково-дослідної роботи студентів. Може бути використаний студентами всіх форм навчання спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища" при підготовці і виконанні лабораторних робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також при написанні курсових проектів і робіт, у яких передбачається моделювання відповідних процесів.

Теплові двигуни. Курсовий проект


Теплові двигуни. Курсовий проект : методичні вказівки / Дячук В.В., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1995. - 60 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми з дисципліни "Теплові двигуни" затвердженої Івано-Франківським державним технічним університетом нафти і газу ЗІ.08.94р. Методичні вказівки призначені для допомоги студента спеціальності 15.05 всі форм навчання для виконання курсового проекту з теплових двигунів. Наведені мета, задачі, зміст і обсяг проекту, порядок його виконання та захисту. Даються рекомендації по вибору окремих розрахункових величин,по оформленні текстової та графічної частини проекту.

Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки


Лісафін, В. П. Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки : метод. вказівки / В. П. Лісафін, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 72 с.

Методичні вказівки відповідають програмі дисципліни “Газотурбінні установки” і призначені для студентів денної і заочної форм навчання, слухачів Інституту післядипломної освіти спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища" для аудиторної і самостійної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved