Ви є тут

Підйомно-транспортне обладнання

Основи теорії та розрахунку засобів механізації переміщення вантажу


Основи теорії та розрахунку засобів механізації переміщення вантажу : навч. посіб. / Б. Д. Борисевич, Б. І. Смага, В. М. Сенчішак, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 256 с.

Навчальний посібник складається з передмови, дев'яти розділів і додатків. В перших семи розділах посібника наведений теоретичний матеріал, необхідний для виконання контрольних завдань. У восьмому розділі – приклади виконання цих завдань. В дев'ятому розділі - двадцять груп контрольних завдань, вибір яких здійснюється по трьох останніх цифрах залікової книжки студента.

Лабораторний практикум з курсу "Основи теорії і розрахунку засобів механізації переміщення вантажів"


Борисевич, Б. Д. Лабораторний практикум з курсу "Основи теорії і розрахунку засобів механізації переміщення вантажів" / Б. Д. Борисевич, Б. І. Смага, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 174 с.

Лабораторний практикум призначений для виконання шести лабораторних робіт студентами напряму підготовки 0903 – Гірництво. В кожній лабораторній роботі приводиться її мета, необхідний об'єм теоретичного матеріалу і приклад виконання роботи.

IFNTUNG 2014. All rights reserved