Ви є тут

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення

Одосій, З. М. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : конспект лекцій / З. М. Одосій, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 285 c.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми з курсу “Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”, затвердженої 08.09.2008 р. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки спеціалістів за спеціальністю “Технологія машинобудування” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090202-спеціаліст.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved