Ви є тут

Деталі машин

Деталі машин


Вольченко, О. І. Деталі машин : лаб. практикум / О. І. Вольченко, Д. Ю. Журавльов, В. Я. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблено на основі робочої програми курсу ”Деталі машин”. Викладено узагальнений перелік вимог щодо структури, змісту, та оформлення звіту. Наведені завдання на лабораторні роботи для студентів денної та дистанційної форми навчання. Призначено для студентів напряму підготовки 6.050502 – ”Інженерна механіка”; 6.070106 – ”Автомобільний транспорт”.

Розрахунок та проектування відкритих ланцюгових передач


Вольченко, О. І. Розрахунок та проектування відкритих ланцюгових передач : методичні вказівки / О. І. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 38 с.

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал з розрахунку та проектування відкритих ланцюгових передач. Методичні вказівки призначені для студентів, які вивчають тему “Ланцюгові передачі” та виконують курсовий проект з деталей машин та основ конструювання. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Деталі машин і основи конструювання


Іващенко, В. Т. Деталі машин і основи конструювання : курсове проектування / В. Т. Іващенко, Д. Ю. Журавльов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 53 с.

Викладено узагальнений перелік завдань і вимог щодо структури, змісту та оформлення матеріалів курсового проекту: пояснювальної записки, графічної частини. Наведені завдання на курсове проектування для студентів денної та дистанційної форми навчання.

Деталі машин


Смага, Б. І. Деталі машин : курсове проектування / Б. І. Смага, В. Т. Іващенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 78 с.

В курсовому проектуванні сформульовані мета та основні завдання проектування, наведені тематика та обсяг курсового проекту, загальні вимоги до курсового проекту, а також технічні завдання та приклад виконання графічної частини.

Проектування механічних передач


Сенчішак, В. М. Проектування механічних передач : навч. посіб. / В. М. Сенчішак, В. Т. Іващенко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 420 с.

У навчальному посібнику викладено основи розрахунку деталей машин на міцність, методику проектування механічних передач загального машинобудування, валів та їх опор, методи ку розв’язку задач оптимізації параметрів деталей та вузлів машин.

Деталі машин


Смага, Б. І. Деталі машин : лабораторний практикум / Б. І. Смага, В. Т. Іващенко, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Деталі машин”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 0902 – „Інженерна механіка”. Для виконання робіт наведений довідковий матеріал.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved