Ви є тут

Машинобудування

Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин


Сторож, Б. Д. Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин. : конспект лекцій / Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 83 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин” для спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування.

Програма ознайомчої практики


Роп'як, Л. Я. Програма ознайомчої практики : метод.вказівки / Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціальності: “Технологія нафтогазового машинобудування”.

Курс історії інженерної діяльності


Воробйов, М. С. Курс історії інженерної діяльності / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2003. - 67 с.

Курс історії інженерної діяльності містить вісім розділів, які охоплюють усі питання програми професійного спрямування "Інженерна механіка".

Технологія обробки типових деталей і складання машин


Сторож, Б. Д. Технологія обробки типових деталей і складання машин : методичні вказівки для самостійної роботи студ. спец. "Технологія машинобудування" / Б. Д. Сторож, П. І. Войтенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 39 с.

Методичні вказівки охоплюють програму дисципліни, методичні рекомендації для самостійного освоєння матеріалу, контрольні питання для самоперевірки, завдання на контрольні роботи та методичні рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми навчання.

Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин


Сторож, Б. Д. Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин : метод. вказ. до викон. самост. роботи студ. напр.підгот. 0902- Інжен. мех-ка. / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 28 с.

Методичні вказівки розроблено згідно із чинними в Івано-Франкiвському національному технiчному унiверситетi нафти i газу навчальним планом пiдготовки фахiвцiв за спецiальністю “Технологiя машинобудування” та програмою дисциплiни "Теоретичнi основи технології виготовлення деталей і складання машин".

Системи технологій


Петрина, Ю. Д. Системи технологій : метод. вказ. для самостійної роботи студ. економ. спец. / Ю. Д. Петрина, Д. Ю. Петрина, О. В. Рублюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 42 с.

Методичні вказівки, програма та контрольні завдання складені для студентів за напрямками підготовки 0501 – економіка і 0502 – менеджмент.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved