Ви є тут

Металургія

Керамічні матеріали конструкційного призначення


Присяжнюк, П. М. Керамічні матеріали конструкційного призначення : лабораторний практикум / П. М. Присяжнюк, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Керамічні матеріали конструкційного призначення" В лабораторному практикумі представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання керамічних виробів, дослідження їх властивостей, особливості формування структури та властивостей конструкційної кераміки, обладнання для спікання та дослідження структури керамічних матеріалів.

Фізико-хімічна механіка матеріалів


Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : практикум / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 102 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фізико-хімічна механіка матеріалів" з використанням комп'ютерного оброблення результатів. Розроблений відповідно до робочої програми курсу.

Фізико-хімічна механіка матеріалів


Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : курсове проектування / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 35 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фізико-хімічна механіка матеріалів». Курсове проектування включає: мету і завдання, організацію роботи над курсовою роботою, тематику курсової роботи, її структуру і зміст. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсової роботи.

Фізико-хімічна механіка матеріалів


Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : методичні вказівки для самостійної роботи / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів зі спеціалізації «Технологія та устаткування зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістра.

Фізико-хімічна механіка матеріалів


Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 146 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Фізико-хімічна механіка матеріалів». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми.

Електротехнологічні установки та пристрої


Гаврилюк, Р. Б. Електротехнологічні установки та пристрої : конспект лекцій / Р. Б. Гаврилюк, О. Г. Калічак. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 138 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, Подано необхідні матеріали для оформлення та захисту домашніх розрахункових робіт, наведено контрольні запитання, на підставі яких полегшується підготовка студентів до тестування з даного курсу лекцій. Викладені питання перетворення енергії в основних електротехнічних процесах, розглянуто схеми та дано опис найпоширеніших електротехнологічних установок, необхідні технічні параметри та режими їх роботи, продемонстровано вплив навантажень на систему електропостачання промислового підприємства. Задано контрольні запитання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved