Ви є тут

Автомобільний транспорт

Виконання магістерської випускної роботи


Виконання магістерської випускної роботи : методичні вказівки / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, С. І. Криштопа, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 48 с.

У методичних вказівках викладено вимоги до змісту, структури, оформлення та захисту магістерської випускної роботи. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів


Захара, І. Я. Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів : практикум / І. Я. Захара, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 36 с.

Практикум містить тематику практичних робіт, короткі теоретичні відомості, завдання, вказівки до їх виконання та контрольні запитання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів".

Основи технології ремонту автомобілів


Прунько, І. Б. Основи технології ремонту автомобілів : навч. посіб. / І. Б. Прунько, І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 273 с.

В навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал та наведено розрахунки присвячені питанням виробництва та ремонту автомобілів. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Загальний курс транспорту


Долішній, Б. В. Загальний курс транспорту : лабораторний практикум / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Загальний курс транспорту». Зазначений лабораторний практикум містить мету і завдання, основні теоретичні положення та методу виконання лабораторних робіт, правила безпеки в лабораторії.

Загальний курс транспорту


Долішній, Б. В. Загальний курс транспорту : конспект лекцій / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 145 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Загальний курс транспорту». Зазначений конспект лекцій містить основні теоретичні положення пов’язані із вивченням питань, що стосуються транспортної системи України та світу а також вивчення силового агрегату, трансмісії та органів керування транспортним засобом. Призначений для використання студентами спеціальності 274 - Автомобільний транспорт.

Організація перевезень і безпека руху


Козак, Ф. В. Організація перевезень і безпека руху : методичні вказівки / Ф. В. Козак, І. М. Богатчук, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 41 с.

Програма і методичні вказівки з підвищення кваліфікації керівних спеціалістів транспортних підприємств і структурних підрозділів нафтогазового комплексу з фаху “Автомобільний транспорт”, спеціалізації “Організація перевезення і безпека руху”, розроблені у відповідності з програмою навчання, наведеною в збірнику тематичних програм підвищення кваліфікації.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved